CoolProof 

Bespaar veel geld met koeloplossingen van CoolProof!
Met CoolProof optimaliseert u de luchtstromen in uw computerruimte.

Soms door "historische groei", maar vaak ook door ongunstige indelingen bij het ontwerp, gaat er veel energie verloren in het koelen van computerruimtes. Maar er valt nog veel meer te besparen! 

CoolProof vormt een modulaire en fabrikant-onafhankelijke oplossing om energiekosten te besparen en om bij groei van de IT-omgeving te voldoen aan de vereiste koelcapaciteit. De verschillende modules verdienen zich dusdanig snel terug, dat in de praktijk de meeste gebruikers het volledige concept in één keer implementeren.

Bespaar geld en energieverbruik met CoolProof

• Door volledige scheiding van koude- en warme luchtstromen kan de programmering van de koelsystemen worden aangepast, met als resultaat een verhoging van het rendement (koelvermogen) van uw koelsystemen met 20-40%.

• Door verhoging van het rendement en efficiency in luchtstromen wordt 30 tot 70% bespaard op het energieverbruik van de koelinstallatie.

• Door een lagere belasting wordt de levensduur van de koel-units aanzienlijk verlengd.

• Door optimalisatie van de luchtstromen worden bestaande "hot-spots" geëlimineerd en nieuwe voorkomen.

• De aanvoer van voldoende koellucht wordt gegarandeerd, zodat 19-inch cabinets in aantal KiloWatts maximaal gevuld en benut kunnen worden.

• Met CoolProof creëert u een werkelijk "groen datacenter", waarmee u geld en het milieu spaart.

De besparingen:

Verbeterde opstelling

Om de luchtstromen te optimaliseren kan er in het voorbeeld voor worden gekozen de opstelling van 19-inch cabinets en koel-units beter op elkaar af te stemmen. Dit zou kunnen door de cabinets "back to-back" te plaatsen, waardoor er één warme straat ontstaat. Door de koel-units dan precies ter hoogte van deze straat op te stellen is de indeling van de ruimte optimaal geworden. Door een betere scheiding van de koude- en warme luchtstromen zal het energieverbruik in deze nieuwe opstelling 10- 20% verminderen.

CoolProof aircoducts en roosters

De verbeterde opstelling bij A. zorgt voor een betere scheiding van koude- en warme luchtstromen. Volledige scheiding (en daarmee volledige optimalisatie) vereist echter om te beginnen de inzet van CoolProof "aircoducts" en ventilatieroosters in combinatie met een verlaagd plafond. De warme luchtstroom wordt nu via de roosters bovenlangs het verlaagd plafond en door de aircoducts naar de koelunits geleid. Warme- en koude luchtstromen worden hierdoor beter gescheiden en de indeling van de ruimte behoeft niet te worden aangepast! Dit alles levert een besparing op de energiekosten voor koeling van circa 20-35% op. De investeringen hiervoor bedragen een verlaagd plafond (indien niet reeds aanwezig) met hierin opgenomen verlichting en ventilatieroosters en twee stuks aircoducts.

CoolProof.JPG

CoolProof rackboards

Voor een verdere scheiding van warme- en koude luchtstromen zorgen de zogenaamde "rackboards" in aanvulling op de onder B. genoemde opzet. Deze rackboards worden op de cabinets geplaatst zodat de koude lucht aan de voorzijde en de warme lucht aan de achterzijde blijft. Hiermee is een extra bezuiniging op de energiekosten van circa 10-20% mogelijk.

CoolProof blindpanelen

Binnen 19-inch cabinets die niet volledig gevuld zijn met apparatuur zal een deel van de warme luchtstroom van de achterzijde weer naar de voorzijde worden aangezogen. Dit kan worden voorkomen door de open ruimtes op te vullen met blindpanelen. Dit geldt met name ook voor de open zijden van de (800mm) brede cabinets, waarvoor speciale blindpanelen beschikbaar zijn.

Deze afdichting van de cabinets lost vaak kleinere problemen met wervelingen en hot-spots op. Besparingen lopen in de praktijk hoger op dan de meesten denken en bedragen circa 10-15%. De investeringen zijn sterk afhankelijk van de mate waarin cabinets wel/niet gevuld zijn.

Praktijk cijfers

Genoemde besparingen zijn niet gebaseerd op theoretische modellen, maar harde cijfers uit de praktijk! Dit betekent dat u met volledige invulling van het CoolProof-concept al snel vele duizenden tot tienduizenden euro's per jaar kunt besparen.

 

Als we alle cijfers bij elkaar optellen komen we uit op een totale besparing van 20-35% plus 10-20% plus 10-15%. Dit maakt een totaal van 40-70%. Dit is direct te vertalen naar Euro's. In ons voorbeeld komen we uit op totale besparing van € 6.307 tot € 11.038 bij een investering van in totaal circa € 13.000. De terugverdientijd is dan slechts circa 1,2 tot 2,1 jaar.